अखिल सीरवी समाज एसोशिएशन राजस्थान जयपुर

अखिल सीरवी समाज एसोशिएशन राजस्थान जयपुर की कार्यकारिणी

संरक्षक
Pukhraj ji S/O Late Sh Dhula ram choyal
94141-34301

अध्यक्ष
Madan singh choudhary S/O Late Dr.Virda Ram Sindra
94140-53258

उपाध्यक्ष
Natharam S/O Sh Indaram Gehlot
94131-15070

उपाध्यक्ष
Nathuram S/O Sh Ghisaram Barfa
98290-52859

सचिव
Kanaram S/O Sh Ganeshram Kag
94143-21809

सहायक सचिव
Mangi Lal S/O Sh Kuparam Parihar
92149-88293

सहायक सचिव
Dev prakash S/O Sh Punaram Choyal
93147-94793

कोषाध्यक्ष
Kishan lal S/O Sh Chhotharam Kag
85598-00199

सह सचिव
Vena ram S/O Sh Punaram Choyal
93145-00896

कार्यकारिणी सदस्य गण
1.Voraram S/O Sh Jasaram Choyal
97721-50925

2.Hanuman S/O Sh Kaluram Barfa
98299-32546

3.Rajendra Singh S/O Sh Kansingh Rathor
94143-36150

4.Mularam S/O Sh Ghisaram Barfa
93145-02779

5.Shambhuram S/O Sh Dhaglaram Septa
94606-88475

6.Virendra S/o Sh pukhraj Choyal
98290-51600

7.Sanjay S/O Sh Late Balkishan Hamber
94140-66007

8.Rajaram S/O Sh Punaram Gehlot
97858-40221

9.Om Prakash S/O Sh Pannalal Rathore
94131-58700

10.Sohanlal S/O Sh Vajaram Muleva
99503-58679