सीरवी समाज की गोत्रानुसार कुलदेवियाँ - Seervi Samaj Gotra and Kuldevi

Slnoगोत्र कुलदेवी
1. राठोड़, बरफा नागणेची / चक्रेश्वरी / राठेश्वरी / नागणेचिया माता
2.परमार, पंवार, काग, भायल, हाम्बड़, सिन्दडाअर्बुदादेवी / अधर माता
3. चौहान, चोयल, देवड़ा, सेपटा, मुलेवा, मोगरेचा, चांवडिया आशापुरा माता
4. आगलेचासुन्धा माता
5. गेहलोत, खण्डाला बाण माता, बायणमाता, ब्राह्मणी माता
6.सोलंकी षेंमकरी ( खीमज ) माताजी भीनमाल