सीरवी समाज की बैंगलोर में संथाए

सीरवी समाज चिकपेट बंगलौर
080 22876090

सीरवी सेवा संघ रुपेन अग्रहारा मडवाल
080 25723190

सीरवी सेवा संघ लिंगराजपुरम बैंगलोर
080 25465184

सीरवी समाज सुकन कट्टे बैंगलोर ’प.’
080 23285084

सीरवी सेवा संघ ट्रस्ट अड़कमानहल्ली (तुमकूर रोड़) बेंगलोर
7204809112

सीरवी समाज होसकोटे बैंगलौर
080 27932031

सीरवी समाज हेब्बाल बैंगलौर
080 23543568

सीरवी समाज महालक्ष्मी लेआउट बैंगलोर
080 23492758

सीरवी समाज टी. दासरहल्ली बैंगलोर
09880361643

सीरवी समाज हनुमंत नगर बैंगलोर
080 26421942

सीरवी समाज मार्थहल्ली बैंगलोर
080 25232336

सीरवी समाज कंगेरी बैंगलौर
080 28483517

सीरवी समाज ट्स्ट आनेकल
080 27829073

श्री भीखाराम फोन
09448080487

सीरवी समाज जिग्गनी
080 27803477

सीरवी समाज यहलंका
093412 20568

कर्नाटक सीरवी समाज मैसूर
0821 2440879

सीरवी समाज मैसूर ’कर्नाटक’
0821 2527878

सीरवी समाज टूमकुर
094493 52751

सीरवी समाज के.आर.पेट
094486 00208

सीरवी समाज होसूर रोड कोरमंगला
080 25723190

सीरवी सेवा संघ (कनकपुरा)
09448515932