सीरवी समाज महाराष्ट् राज्य

श्री जसाराम केसारामजी चौहान -:: परामर्शदाता ::- 98202 93038
श्री हरीराम पनाजी गहलोत -:: अध्यक्ष ::- 98200 88833
श्री मोतीलाल गंगारामजी काग -:: उपाध्यक्ष ::- 93244 05055
श्री वनाराम शोभाजी बर्फा -:: उपाध्यक्ष ::- 9820732595
श्री तुलछाराम खरताजी परमार -:: सचिव ::- 98205 92542
श्री नाथुराम तुलछाराजी मुलेवा -::कोषाध्यक्ष ::- 9821011279
---------------------
* सीरवी समाज विरार 0250 2528808 - 09325030272
* सीरवी समाज सफाले 098812 12081 - 08149682225
* सीरवी समाज पालघर-बोईसर 02525 240172 - 09422573955
* सीरवी समाज नालासोपारा ’मुम्बई’ 0250 2407396 - 09922188100
* सीरवी समाज भाईंदर ’मुम्बई’ 022 22935148 - 09226938693
- सीरवी विकास मण्डल बोरिवली दहिसर - 09820885169
- सीरवी विकास मण्डल मलाड़ - 022 28891134
# श्री डायालाल हिराजी काग -:: परामर्शदाता ::- 9869254110
* सीरवी समाज ठाणे ’मुम्बई’ 022 25810381
* सीरवी समाज भिवंडी ’मुम्बई’ 09423 362637 - 09049908801
* सीरवी समाज तुर्भे ’नवीं मुम्बई’ 022 27836141
* सीरवी समाज डोंबीवली ’नवीं मुम्बई’ 0251 2421545 - 09987941111
* सीरवी समाज कलम्बोली ’नवीं मुम्बई’ 022 27421670 - 09820739040
* सीरवी समाज विकास मंडल ’नवीं मुम्बई 022 27863224
- सीरवी विकास सेवा संस्था खारघर नवी मुम्बई - 09892350113
- सीरवी समाज सेवा मण्डल नेरुल( नवी मुम्बई) - 09322255744
- सीरवी क्षत्रिय समाज एरोली ( नवी मुम्बई) - 09820287663
- सीरवी समाज घाटकोपर साकीनाका - 022- 25119711
- सीरवी समाज अमरनाथ ठाणे - 09867889767
- सीरवी सेवा मण्डल महाराष्ट्र ठाणे 09892938255
सीरवी समाज बदलापुर ठाणे - 08806783185

-------------------------